Cầu thang kính trụ lửng 03

Thành phần của mẫu cầu thang kính trụ lửng 03

  • Kính 10mm cường lực
  • Tay vịn inox đi hông kính
  • Trụ tròn đặc phi 38×160
error: Content is protected !!