Cầu thang kính trụ lửng 06

Thành phần của mẫu cầu thang kính trụ lửng 06

  • Kính 10mm cường lực
  • Tay vịn gỗ căm xe vuông 60
  • Trụ lửng đế mặt
error: Content is protected !!