Cầu thang kính trụ lửng 02

Thành phần của mẫu cầu thang kính trụ lửng 02

  • Kính 10mm cường lực
  • Tay vịn gỗ trong 60 xẻ gỗ ngậm kính
  • Trụ lửng 2 lan 5x45x380 inox 304
error: Content is protected !!