Cầu thang kính trụ lửng 01

Thành phần của mẫu cầu thang kính trụ lửng 01

  • Kính 10mm cường lực
  • Tay vịn gỗ vuông 60 xẻ gỗ ngậm kính
  • Trụ lửng đặc 10x45x450
error: Content is protected !!