Cầu thang kính trụ lửng 04

Thành phần của mẫu cầu thang kính trụ lửng 04

  • Kính 10mm cường lực
  • Tay vịn gỗ tròn 60  đi hông kính
  • Trụ lửng  3x45x380
  • Phụ kiện mo liên kết tay vịn với kính
error: Content is protected !!