Trụ lan can kính T.LC01-Trụ hộp 20×40

Trụ hộp 20×40 -inox 304