Kính màu ốp bếp 10

Kính 8mm cường lực sơn màu hấp nhiệt