Kính màu ốp bếp 01

Kính màu ốp bếp 01

  • Kính phun màu 8mm cường lực