Cầu thang kính không trụ 11

Thành phần của mẫu cầu thang kính không trụ 11

  • Kính 10mm cường lực
  • Tay vịn gỗ tròn căm xe đi hông
  • Spider inox 304
  • Trụ cái lục giác gỗ căm xe
error: Content is protected !!