Cầu thang kính không trụ 10

Thành phần của mẫu cầu thang kính không trụ 10

  • Kính 10mm cường lực
  • Tay vịn inox đi trên mặt kính
  • Spider inox 304
error: Content is protected !!