Cửa trượt lùa đôi phi 25

Cửa trượt lùa đôi phi 25  có 1 cánh gồm có:

Cửa trượt 1 cánh gồm có

  • Kính 10mm cường lực
  • Phụ kiện cửa kính: Bộ phụ kiện cửa lùa đôi phi 25
error: Content is protected !!